Svatý Patrik

Zelené pivo, zelené obleky, zelené doplňky, v americkém Bostonu či Chicagu dokonce zelená řeka. Jasný důkaz toho, že se opět blíží svátek svatého Patrika, patrona Irska. S jeho oslavami se setkáte nejen v samotném Irsku, ale prakticky po celém světě. Stačí dva Irové po kupě a už se to slaví. Pivo teče proudem, místy zní tradiční irská hudba, lidé se nevázaně baví. A do toho samozřejmě nesmí chybět irská whiskey.

Jak ale vznikl tento svátek? A proč právě v Irsku? Pro odpověď se musíme vydat dál do historie, až do 2. poloviny 5. století. V té době (legendy udávají, že to bylo v roce 385, 387 nebo 415 – vyberte si). Místo narození patrona Irska bylo (pravděpodobně) někde v okolí anglického Carlisle. Už jeho narození předurčilo jeho budoucí život (i když si to asi jako dítě nemyslel). Narodil se totiž do křesťanské rodiny, kdy jeho otec byl jáhnem a děd knězem. Ke zlomu v jeho životě došlo v 16 letech, kdy byl unesen irskými nájezdníky a prodán do Irska do otroctví. Zde strávil 6 let života, než se mu podařilo uprchnout. Otroctví změnilo jeho do té doby bezbožný život. Po návratu se stal mnichem a po přípravách se vrátil zpět do Irska, tentokráte však dobrovolně. Rozhodl se hlásat a šířit v tehdy pohanském Irsku křesťanství.

S jeho misionářským působením se pojí jeden symbol a jedna legenda (ono je jich samozřejmě více, ale tyto jsou zřejmě ty nejznámější) – trojlístek (shamrock) a hadi. Trojlístek jako jeden ze symbolů Irska možná znáte. A jak se jím stal? Na něm totiž svatý Patrik irským pohanům vysvětloval trojjedinost Boha – tři samostatné lístky a přesto tvoří jeden celek. Podle nejznámější legendy poté svými modlitbami vyhnal z Irska hady, takže se na tomto ostrově vůbec nevyskytují.

Svatý Patrik zemřel zřejmě 17. března a proto se na jeho počest ten den slaví svátek svatého Patrika. Podle tradice byl prý pohřben v Down Cathedral v Downpatricku po boku svaté Brigity a svatého Kolumbána, ale důkazy pro to chybí. S jeho uctíváním se začalo prakticky ihned po jeho smrti. Nejprve v nejbližším okolí, ale později se jeho sláva rozšířila nejen po Irsku, ale I do zahraničí. Zejména pak díky irsko-skotskému misijnímu působení zejména v 8. a 9. století na kontinentální Evropě.  O významu svatého Patrika svědčí i zuřivý spor o to, kde bude pohřben. Ten přivedl sever Irska na pokraj občanské války – tzv. bitva o ostatky svatého Patrika.

 

Svátek svatého Patrika je jedním z nejvíce slavený svátků svatých. V některých zemích to je dokonce státní svátek (např. Irsko). V mnoha zemích po celém světě jsou jeho oslavy nicméně také oblíbené, ačkoli v nich nemá status oficiálního svátku. Největší oblibu má v USA, Kanadě a Austrálii, kde žije mnoho lidí irského původu, ale zejména v posledních letech si získává větší a větší oblibu i v kontinentální Evropě. 

Takže pozvedněmež pohárky neřesti a na naší společné degustaci připijme na oslavu svatého Patrika irskou whiskey.

Upozornění
Na našich stránkách naleznete informace o alkoholických nápojích. Jejich prodej je možný pouze osobám starším 18 let.